ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 
Μπορείτε να αλλάξετε :
 • την φορά του μετρητή χρόνου με αριστερό κλικ στην εικόνα.
 • το χρώμα του μετρητή χρόνου με δεξή κλικ στην εικόνα.

Πως να δημιουργήσετε μια λίστα τραγουδιών (playlist) :
Γρήγορα:
(Τα τραγούδια θα είναι σε αλφαβητική σειρά.)
 1. Επιλέξετε τα τραγούδια κάνοντας αριστερό κλικ κρατώντας το πλήκτρο "Control".
 2. Κάντε δεξί κλικ και επιλέξετε «Δράσεις λίστας τραγουδιών m3u».
 3. Στο εμφανιζόμενο πλαίσιο επιλέξετε «πρόσθεση επιλεγμένων στη λίστα».
 4. Στο καινούργιο παράθυρο επιλέξετε ένα playlist που υπάρχει ήδη ή γράψτε το όνομα του καινούργιου playlist και πατήστε το «Αποθήκευση» με αριστερό κλικ.
 5. Στην εισαγωγή λίστας το playlist θα είναι σε αλφαβητική σειρά.
 6. Επιλέξετε "Random" επάνω δεξιά, και τα τραγούδια του playlist θα παίζουν τυχαία από μια φορά.

 7.  
Πιο αργά,
(αλλά τα τραγούδια θα εμφανίζονται στη λίστα με τη σειρά που τα επιλέξατε.) :
 1. Επιλέξετε ένα τραγούδι από το "songbox"(το δεξί πλαίσιο του παράθυρου του προγράμματος).
 2. Κάντε δεξί κλικ και επιλέξετε «Δράσεις λίστας τραγουδιών m3u».
 3. Στο εμφανιζόμενο πλαίσιο επιλέξετε «πρόσθεση επιλεγμένων στη λίστα».
 4. Στο καινούργιο παράθυρο επιλέξετε ένα playlist που υπάρχει ήδη ή γράψτε το όνομα του καινούργιου playlist και πατήστε το «Αποθήκευση» με αριστερό κλικ.
 5. Έτσι έχετε αποθηκεύσει το πρώτο τραγούδι του καινούργιου playlist.
 6. Προσθέστε περισσότερα τραγούδια ένα ένα με τον ίδιο τρόπο.
 7. Στην εισαγωγή λίστας το playlist θα είναι με τη σειρά που επιλέξατε.
 8. Επιλέξετε "Auto Next" επάνω δεξιά, και τα τραγούδια σας θα παίξουν με τη σειρά.

 9.  

 
Εγγραφή Τώρα
Κεντρική Σελίδα
Υποστήριξη
Επαφή