Περιγραφή Προγράμματος AYTO EINAI MP3

AYTO είναι ένα πρόγραμμα για ηλεκτρονικό υπολογιστή, που λειτουργεί σε περιβάλλον Windows 98*/δ.ε.*/me*/Windows 2000*/Windows XP*/Windows Vista* (32Bit).
 • Παίζει αρχεία ήχου (τραγούδια, διαφημίσεις, ανακοινώσεις ώρας κ.τ.λ.) σε μορφή wav, wma ή mp3.
 • Μιξάρει αυτά τα αρχεία χρησιμοποιώντας απότομη ή απαλή μετάβαση (fade in - fade out).
 • Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίζει το χρόνο εναλλαγής σε δευτερόλεπτα και την διάρκεια τέλους και αρχής επόμενου (Crossfade)
(*®. της Microsoft Corporation)
Για να αναγνωρίσει ένα τραγούδι AYTO χρησιμοποιεί όνομα αρχείου Windows
το οποίο αποτελείται συνήθως από
Το όνομα του καλλιτέχνη
(επώνυμο, όνομα) και
Το όνομα του τραγουδιού
Σε αντίθεση με άλλα προγράμματα, τα οποία χρησιμοποιούν τα επονομαζόμενα TAG (πληροφορίες μέσα στο αρχείο ήχου για όνομα καλλιτέχνη, τραγουδιού, ύφους, συλλογή, ημερομηνία κ.τ.λ.), AYTO δεν χρειάζεται πληροφορίες TAG. 

Για αυτό το λόγο δεν χρειάζεται κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση. Τα ονόματα των τραγουδιών διαβάζονται σαν απλό κείμενο και είναι συνήθως σε αλφαβητική σειρά.

Ο χρήστης μπορεί να ορίζει διαφορετικά είδη τραγουδιών δημιουργώντας playlists
(λίστες τραγουδιών) σε μορφή m3u. Μια διαδικασία είναι:
 • Αποθήκευση τραγουδιών σε διαφορετικούς φακέλους (Windows directories) ταξινομημένα σύμφωνα με την είδος.
 • Δημιουργία playlists m3u ονομάζοντας τις πάλι σύμφωνα με την είδος των τραγουδιών χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα AYTO.
 • Ένωση όλων των αρχείων mp3 (τραγουδιών) σε ένα μεγάλο φάκελο (Windows directory).
 • Μετονομασία της γραμμής εντολής των αρχείων mp3, που βρίσκονται μέσα σε μια λίστα m3u χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, που έχει την δυνατότητα "Find & Replace" όπως το  EditPad για διόρθωση προς τους σωστούς φακέλους (directories).
Οι λίστες τραγουδιών φτιάχνονται με AYTO. 
Οι λίστες m3u είναι στην ουσία αρχεία κειμένου. Έτσι οποιοδήποτε πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου είναι κατάλληλο.
AYTO παίζει αρχεία wav και mp3 κατευθείαν από τους φακέλους (directories) ή από playlists με διάφορους τρόπους, που ελέγχει ο χρήστης.
AYTO περιέχει την δυνατότητα λειτουργίας βάση χρόνου. 
Σε λειτουργία βάση χρόνου TBP (Time Based Playlists mode) ένας ακριβής αριθμός αρχείων m3u (λίστες, playlists), που καθορίζονται από το χρήστη, περιέχονται μέσα σε ένα αρχείο PLF. Θα παιχτούν σε μια χρονική σειρά που ελέγχεται από το χρήστη, δηλαδή 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00 κ.λ.π. Βάση χρόνου είναι το ρολόι του υπολογιστή.
 • Ο χρήστης επιλέγει και ονομάζει ένα αρχείο PLF.
 • Βάζει τον ακριβή χρόνο στο 24ωρο, που η λίστα m3u (playlist) θα παιχτεί από το πρόγραμμα AYTO.
 • Ο χρήστης καθορίζει εάν η λίστα m3u θα παιχτεί με τη σειρά ή τυχαία.
 • Ο χρήστης μπορεί να καθορίσει εάν και πόσα αρχεία mp3 (τραγούδια/διαφημίσεις/ανακοινώσεις χρόνου) θα παιχτούν στην αρχή κάθε λίστας με τη σειρά και με απότομη εναλλαγή (για αποφυγή κοψίματος διαφημίσεων).
 • Ο χρήστης καθορίζει εάν τα ακόλουθα αρχεία mp3 θα παιχτούν με τη σειρά ή τυχαία.
 • Οι λίστες m3u οι οποίες περιέχονται μέσα σε ένα αρχείο PLF μπορούν εύκολα να δημιουργηθούν, διαγραφούν, αντικατασταθούν και προστεθούν.
AYTO περιέχει επίσης ένα πρόγραμμα αναζήτησης 
το οποίο βοηθάει το χρήστη να βρίσκει εύκολα αρχεία mp3 (τραγούδια)
για να τα παίξει ή να τα προσθέσει σε μια λίστα.
 • Αρχικά το πρόγραμμα αναζήτησης ψάχνει ολόκληρο το σύστημα για αρχεία mp3.
 • Στη συνέχεια ο χρήστης μπορεί να εισάγει το όνομα του καλλιτέχνη, τραγούδι, διαφήμιση, το οποίο θα βρεθεί από το όνομα αρχείου.
 • Ο χρήστης μπορεί να ορίσει εάν θα παίξει αμέσως το αρχείο που βρήκε ή εάν θα το προσθέσει σε μια λίστα m3u.
 • Σε λειτουργία βάση χρόνου (TBP modus) το μουσικό πρόγραμμα της ώρας θα διακοπεί για να παιχτεί το τραγούδι που βρήκαμε. Μόλις τελειώσει το μουσικό πρόγραμμα της ώρας θα συνεχιστεί.

 
Βασικές επιλογές λειτουργίας του προγράμματος
AYTO EINAI MP3
Μπορείτε να επιλέξετε :
 
 • "Single" (Το ΘΕΚΎΞ παίζει ένα επιλεγμένο τραγούδι και σταματά.),
 • "Auto next" (Το μίξερ παίζει τα τραγούδια που έχετε επιλέξει με τη σειρά.),
 • "Random play" (Το μίξερ παίζει τα τραγούδια που έχετε επιλέξει τυχαία από μια φορά.)
Πως να επιλέξετε τα τραγούδια :
 • Κάντε κλικ αριστερό για να επιλέξετε ένα τραγούδι ή κάντε κλικ αριστερό και συγχρόνως κρατάτε πατημένο το πλήκτρο "Shift" για να επιλέξετε μια ομάδα από τραγούδια.
 • Κάντε κλικ αριστερό και συγχρόνως κρατάτε πατημένο το πλήκτρο "Ctrl" για να επιλέξετε διάφορα τραγούδια.
"Loop": 
 
 • Αν επιλέξετε το τετραγωνάκι το πρόγραμμα θα συνεχίσει να εκτελεί συνεχώς την προηγούμενη επιλογή.
 • Αν έχετε επιλέξει και "Random play" το πρόγραμμα μετά το τελευταίο τραγούδι της λίστας θα ανακατεύει ξανά τα Τραγούδια και θα παίζει συνεχώς.


"Refresh": 

 • Ανανεώνει τη λίστα τραγουδιών και καθαρίζει τη λίστα από τραγούδια που έχουν παίξει στο "Random play".

Μενού λειτουργίας 

"Stop": (κλικ αριστερό ή Alt + S) Το τραγούδι σταματάει να παίζει. Στην επόμενη εκκίνηση θα παίζει απ’ την αρχή. "Πάυση": (κλικ αριστερό ή Alt + P) Παύση "Συνέχεια": (κλικ αριστερό ή Alt + R). Το τραγούδι θα συνεχίζει από το σημείο που σταμάτησε.
"Play next": (κλικ αριστερό ή Alt + N) Παίξε επόμενο τραγούδι. Τι τραγούδι θα παιχτεί εξαρτάτε από τις επιλογές λειτουργίας σας. "Επιλογές": (κλικ αριστερό ή Alt + E) Τα "HOT KEYS" = "Alt + …" λειτουργούν μόνο με την επιλογή γλώσσας "En" (Αγγλικά)

 

Μενού δράσεων:

Αν κάνετε κλικ δεξιό στη λίστα τραγουδιών θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο μενού.
Αναζητηση αρχείων mp3: Με αριστερό κλικ θα εμφανιστεί το πρόγραμμα αναζήτησης. Δράσεις λίστας τραγουδιών mp3:  Με αριστερό κλικ θα εμφανιστεί ένα καινούργιο πλαίσιο μενού. Επέλεξε μη παιγμένα τραγούδια: Τα τραγούδια που δεν έχουν παιχθεί καθόλου ή που δεν έχουν παιχτεί μετά την τελευταία φορά που έχουν σημειωθεί σαν μη παιγμένα.
Σημείωσε επιλεγμένα σαν μη παιγμένα: Αυτά τα τραγούδια θα είναι στη λίστα "Random" σαν μη παιγμένα. Σημείωσε επιλεγμένα σαν παιγμένα: Αυτά τα τραγούδια θα είναι στη λίστα "Random" σαν παιγμένα. Διάγραψε επιλεγμένα από τη λίστα: Αυτά τα τραγούδια θα διαγράφονται από τη λίστα "Random". Δεν θα διαγράφονται από το αρχείο "playlist m3u".
Συνολικός χρόνος των επιλεγμένων: Ο συνολικός χρόνος των επιλεγμένων τραγουδιών σε λεπτά και δευτερόλεπτα θα εμφανιστεί στο πάνω μέρος του πλαισίου προγράμματος. Λειτουργία βάση χρόνου :  Με αριστερό κλικ θα εμφανιστεί το πλαίσιο προγράμματος. Ρυθμίσεις: Εδώ μπορείτε να ρυθμίζετε το χρόνο εναλλαγής των τραγουδιών και να σώσετε τις ρυθμίσεις.

Πρόγραμμα Αναζήτησης

Το πρόγραμμα αναζήτησης έχει 4 κουμπιά:
Εύρεση συστήματος
Όταν πληκτρολογήτε αυτό το κουμπί το πρόγραμμα σκαννάρει (κάνει μια γρήγορη εύρεση) τον Η/Υ σας για αρχεία mp3.
Αναζήτηση
Αν έχετε γράψει το όνομα ενός καλλιτέχνη ή τον τίτλο του τραγουδιού στην λευκή γραμμή δεξιά και πατήσετε το κουμπί, το πρόγραμμα ψάχνει για τον καλλιτέχνη ή τα τραγούδια και δείχνει το αποτέλεσμα στο κύριο πλαίσιο απάνω.
Με τα άλλα δυο κουμπιά μπορείτε να παίξετε το επιλεγμένο τραγούδι αμέσως (Το τρέχον πρόγραμμα διακόπτεται, παίζει το επιλεγμένο τραγούδι και συνεχίζεται.) ή να το αποθηκεύσετε σε μια λίστα τραγουδιών (playlist).

Δράσεις λίστας τραγουδιών

Εισαγωγή λίστας m3u: Μπορείτε να βρείτε ένα αρχείο m3u (λίστα τραγουδιών) και να αντιγράψετε το περιεχόμενο του στο δεξιό πλαίσιο του προγράμματος, για να παίξουν από εκεί τα τραγούδια. Πρόσθεση επιλεγμένων στη λίστα m3u: Με αριστερό κλικ θα εμφανιστεί το πρόγραμμα πρόσθεσης.
Διαγραφή λίστας m3u: Σβήσιμο μιας λίστας τραγουδιών σε μορφή m3u. Ανανέωση λίστας m3u: Αν έχετε φορτώσει μια λίστα τραγουδιών m3u στο δεξιό μέρος του προγράμματος και έχετε σβήσει κάποια τραγούδια από τη λίστα, μπορείτε εύκολα να αναβαθμίζετε και τη λίστα m3u πατώντας εδώ.

Πρόγραμμα πρόσθεσης

Το πρόγραμμα πρόσθεσης ανοίγει ένα παράθυρο με την επιλεγμένη λίστα τραγουδιών και διαφημίσεων σε μορφή m3u. 
Οι διαφημίσεις πρέπει να έχουν ένα '+' στην αρχή του ονόματος αρχείου. Έτσι 
αναγνωρίζει το πρόγραμμα τις διαφημίσεις, τις ξεχωρίζει από τα τραγούδια και τις 
μετράει.

Αριστερά κάτω υπάρχει ο μετρητής, που μετράει τα ειδικά αρχεία όπως διαφημίσεις, σήμα του ραδιοφωνικού σταθμού κ.λ.π., που περιλαμβάνει η λίστα m3u. Μπορείτε να γράψετε τον αριθμό σε ένα χαρτί και να το μεταφέρετε ύστερα εύκολα στην λίστα PLF, όταν το πρόγραμμα λειτουργεί βάση χρόνου.

Όταν κάντε κλικ αριστερό σε ένα από τα αρχεία της λίστας m3u, θα εμφανιστεί ένα μικρό πλαίσιο με τις παρακάτω επιλογές:

Προσθήκη πριν από το επιλεγμένο αρχείο
Προσθήκη μετά από το επιλεγμένο αρχείο
Αντικατάσταση στη λίστα m3u
(Εδώ αντικαταστείτε το υπάρχουν αρχείο με αυτό το αρχείο, που επιλέξατε στο κύριο πλαίσιο προγράμματος.)
Διαγραφή του επιλεγμένου αρχείου από την λίστα m3u

 
 

TBP (Time Based Playing) Λειτουργία του προγράμματος βάση χρόνου

Στο παράθυρο"Λειτουργία βάση χρόνου" μπορείτε
 • να επιλέξετε ένα καινούργιο αρχείο PLF (playlist file). Αυτό είναι ένα αρχείο που περιλαμβάνει μια ή πολλές λίστες τραγουδιών (playlists) σε μορφή m3u, που θα παίζουν σε μια συγκεκριμένη χρονική σειρά (δηλαδή το πρόγραμμα AYTO EINAI MP3 λειτουργεί βάση χρόνου.) 

 •  
 • να επιλέξετε μια καινούργια λίστα τραγουδιών m3u μέσα σε ένα αρχείο PLF ή να την αλλάξετε,
 • να αλλάξετε την ώρα που θα παίζει μια λίστα m3u,
 • να επιλέξετε πόσα αρχεία mp3 ή wav μέσα σε μια λίστα τραγουδιών m3u θα παίζουν στην αρχή της λίστας με τη σειρά (Play Next Mode) και χωρίς μαλακή μετάβαση (Ώρα, διαφημίσεις, ειδικες εκπομπές, ανκοινώσεις). 
 • Επίσης μπορείτε εδώ να επιλέξετε αν τα παρακολουθούντα τραγούδια θα παίζουν με τη σειρά ή τυχαία (Random Mode). 
 • να ανοίγετε και να κλείνετε την λειτουργία βάση χρόνου με "διακόπτη" και να επιλέξετε ότι θα ανοίγει η λειτουργία βάση χρόνου με την ώρα της επόμενης λίστας m3u.
 • Για να κάνουμε το πρόγραμμα ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΜΡ3 να καταλάβει πόσους «ειδικούς φακέλους» θα πρέπει να παίξει με αυτόν τον τρόπο στην αρχή , (τσεκάρουμε) ενεργοποιούμε το κουτάκι «ενεργοποίηση» και γράφουμε τον αριθμό των ειδικών αρχείων στο παράθυρο «λειτουργία βάση χρόνου»
 • Εδώ επίσης επιλέγουμε εάν τα ακόλουθα αρχεία θα παίξουν με τη σειρά ή τυχαία.

 • Για να κωδικοποιήσαμε τα ειδικά αρχεία σαν ειδικά, απλά βάζουμε ένα «+» πριν από το όνομα του κάθε αρχείου.
   
 • Μπορείτε να κάνετε το σύστημα σας να ελέγχει τα ειδικά αρχεία όπως διαφημίσεις για την σωστή ημερομηνία. Απλά χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα υποστήριξης «SCAN_m3u_PLF», το οποίο υπάρχει στο πακέτο του προγράμματος AYTO EINAI MP3 και βάλτε μια ημερομηνία στο όνομα του ειδικού αρχείου mp3 σαν:

 • «+245 - διαφήμιση καφέ-μπαρ Γιάννη_080322_080412.mp3»
 • Το πρόγραμμα «Scan_m3u_PLF» θα ελέγξει το σύστημά σας για αυτά τα ειδικά αρχεία όπως διαφημίσεις, θα τα βρει και θα διαγράψει τα παλιά από τις λίστες m3u.
 • Το πρόγραμμα AYTO EINAI MP3 θα βρει τα ειδικά αρχεία με μελλοντική ημερομηνία και δεν θα τα παίξει. Θα παίξουν μόνο τα ειδικά αρχεία της ημέρας. Το αρχείο του παραδείγματος μας θα παίξει από 22 Μαρτίου έως 12 Απριλίου 2008.
 • Μπορείτε να αυτοματοποιήσετε την παραπάνω εργασία χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα «Προγραμματισμένες Εργασίες» των Windows.
 • Το πρόγραμμα AYTO EINAI MP3 μπορεί να αλλάζει και αυτόματα τα αρχεία PLF μετονομάζοντας τα σύμφωνα με την ημερομηνία - ώρα σαν:

 • «2008-04-13-02-00-00.plf» = «έτος-μήνας-μέρα-ώρα-λεπτά-δέυτερα». Αυτή η ημερομηνία θα είναι η έναρξη του καινούργιου αρχείου PLF.
  Η ενεργοποίηση γίνεται στο πλαίσιο «Λειτουργία Βάση Χρόνου».

 

Επιλογές της γραμμής εντολής:

[AYTO.exe c:\mp3file.mp3,3] -> Έτσι θα παίζει το  c:\mp3file.mp3 με την επιλογή "Random" . 1= single, 2= auto next (αυτόματο επόμενο τραγούδι), 3= "Random" (βλέπε απάνω)
[AYTO.exe 3] -> Αν βάλετε μόνο τους αριθμούς 1 ή 2 ή 3 αλλάζουν μόνο οι ρυθμίσεις.
[AYTO.exe c:\,3] -> Το πρόγραμμα θα επιλέξει ένα αρχείο από το c: και θα το παίξει.

 
 
Εγγραφή Τώρα
Κεντρική Σελίδα
Πληροφορίες
Επαφή